Chlórové mini tablety

Kód: 9805
499 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
5.12.2023

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tablety pro dezinfekci vody.

Tablety slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu vody ve všech typech bazénů. Zabraňuje tvorbě řas a likviduje mikroorganismy ve vodě.

Návod k použití:

Před prvním použitím tablet vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6 a proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem Laguna chlor šok nebo Laguna modrý šíp. Od následujícího dne dávkujte tablety sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH v rozmezí 6,8 - 7,6. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Laguna tester 4v1 nebo Laguna tester pH/chlor).

Dávkování:

Dle teploty vody přidávejte každých 6 - 8 dnů 1 - 2 tablety (20 - 40 g) na 2 m3 vody (2 000 litrů), 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.

NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU! (přímý kontakt tablety s fólií může způsobit její vybělení). Přípravek se zásadně přidává do vody a ne naopak!

  • R-věty: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
  • S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Přípravek je silné okysličovadlo a je vysoce korozivní. Při práci s přípravkem používejte gumové rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte. Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Nevypouštějte vodu obsahující tento přípravek do vodních toků a v blízkosti vodních zdrojů, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Při nadýchání přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut. Při zasažení kůže odstranit zasažený oděv, kůži důkladně omýt velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem a vždy při zasažení očí a při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dům a dílna
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: