Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1, 1 l

Kód: 6.295-743.0
205 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
25.6.2024

Detailní informace

Vlastní prodejna
Odběrné místo
prodejna - K myslivně 5, Ostrava, 70800

Detailní popis produktu

  \n
 • S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.
 • \n
\n

 

\n
  \n
 • Intenzivní pěna - silná, dobře přilnavá a velmi účinná pěna
 • \n
 • Odstraňuje typické nečistoty z komunikací, jako jsou prach, zbytky listí nebo biologické usazeniny atd.
 • \n
 • Ideální pro čištění vozidel, motocyklů, obytných vozů a člunů
 • \n
 • Ke zpracování pěnovacími tryskami Kärcher
 • \n
 • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
 • \n
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
 • \n
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
 • \n
 • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher a pěnovací tryskou Kärcher
 • \n
\n

 

\n
  \n
 • Varování
 • \n
 • Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • \n
 • Signální slovo Nebezpečí
 • \n
 • H315 Dráždí kůži.
 • \n
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • \n
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • \n
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • \n
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • \n
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • \n
 • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • \n
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • \n
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
 • \n
\n

 

\n

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ostatní čistící prostředky
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: